Problem With Updating In GridView (aps.net)

We have code for updating in gridview.

protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs e)
{
    GridViewRow _row = GridView2.Rows[e.RowIndex];
    TextBox txtFullName = (TextBox)_row.FindControl("txtFullName");
    TextBox txtBirthday = (TextBox)_row.FindControl("txtBirthday");
    TextBox txtLevelUser = (TextBox)_row.FindControl("txtLevelUser");
        
    Label PersonID = (Label)_row.FindControl("PersonID");
    
    bool Result= da.UpdateUser(int.Parse(PersonID.Text),txtFullName.Text,txtBirthday.Text,txtLevelUser.Text);
    GridView2.EditIndex = -1;
    if (Result)
    {
      BindData();
      lblmsg.Text = "Successfully Deleted!...";
    }
    else
    {
      lblmsg.Text = "Not Successfully !...";
    }
}

Problem: When I execute update statement in textboxs: txtFullName, txtBirthday,txtLevelUser. Text for example gets me the old values not the changed data in the TextBox.

11

I excute update statement, but value of FullName is no changed.

11

Solution: it’s very easy. Because PostBack. In Page Load, you add codes:

 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 { 
    if (!IsPostBack)
    {
      BindData();
    }
 }

REF: Dotnetspark

Hướng dẫn tạo List các object (đối tượng) trong C#

B1: Đầu tiên tạo một class chứa các thuộc tính của đối tượng

Ví dụ: Mình tạo một class có tên là region chứa các thuộc tính như hình bên dưới:

Capture1

B2: Bước tiếp theo khởi tạo các đối tượng như hình bên dưới

Capture

* Cách duyệt qua các object(đối tượng) trong list, đây là một ví dụ:

Capture

Hy vọng giúp ích được cho các bạn mới bắt đầu !

vvmy

3 tháng thanh toán 1 ngoại ngữ

Một phương pháp học giúp bạn rút ngắn được thời gian.

Ngày nay trên khắp thế giới, hơn 8 triệu người vẫn tiếp tục dùng phương pháp “hiệu quả nhất” để học một hoặc vài ngoại ngữ. Cách học gì mà hiệu quả như vậy…

Khi bạn học một thứ tiếng nào đó bạn có thể chọn một trong hai cách: hoặc là bạn học ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm…liên miên hết tháng này sang tháng khác, hoặc là bạn quay lại cách mà bạn học nói tiếng mẹ đẻ khi còn nhỏ.

Bạn có thể không nhớ, nhưng lúc bé bạn đả bắt đầu nói những âm đầu tiên, những từ đơn giản: bố, mẹ…rồi bạn bắt đầu nói những cụm từ mà có khi bạn chẳng hiểu gì cả. Rồi rất nhanh chóng, bạn đã nói bà hiểu được, rồi làm người khác hiểu được ý mình. Đây chính là cách học tốt nhất để học bất cứ ngoại ngữ nào.

Tại sao chỉ cần có ba tháng…

Là một đứa trẻ, bạn sẽ học nói do “vô tình” thôi. Cậu bé bắt chước bố mẹ mình mà không hề biết tại sao lại làm được như vậy. Với bạn, học ngoại ngữ lại khác. Bạn học có mục đích hẳn hoi. Vì thế, chỉ cần 3 tháng (mỗi ngày dành độ nửa tiếng) là đủ để bạn có thể nói dễ dàng bất cứ ngoại ngữ nào.

Học như thế nào…

Bạn mua một cuốn băng cassette (có kèm sách) cho trình độ ban đầu của ngoại ngữ bạn chọn. Các băng này đều do các chuyên gia ngôn ngữ sọan cả. Bạn bắt đầu nghe đi nghe lại băng này. Chính nhờ sự lặp lại này trên cassette, từ vựng và cách phát âm sẽ chặt vào bộ nhớ của bạn mà khỏi cần lo lắng lắm về “năng khiếu”, hay IQ của mình. Khi bạn nói ngoại ngữ mới này, các câu nói sẽ tự đến với bạn một cách tự nhiên như tiếng mẹ đẻ vậy. Có ba giai đoạn như sau:

1. Nghe: Trước tiên, bạn phải tập cho tai mình quen với những âm thanh của thứ tiếng mới. Nghe nhưng đừng có hiểu gì cả. Bằng cách đơn giản này, bạn sẽ dần nắm được những âm, ngữ điệu và các phản xạ ngôn ngữ – một yếu tố rất quan trọng khi học ngoại ngữ.

2. Đọc: hãy tìm đọc những cuốn sách ngoại ngữ đơn giản, có tranh ảnh minh họa. Vừa đọc text và các bài đàm thoại vừa tra từ mới. Ngữ pháp, động từ, cách diễn đạt, cùng các cấu trúc đặc biệt đều có trong bài đàm thoại cả. bạn sẽ ngấm chúng một cách tự nhiên mà khỏi cần nhọc công.

3. Nói: bạn nghe và lặp lại theo băng những âm, từ, cụm từ, rồi dần dà bạn sẽ diễn đạt hoàn chỉnh. Khi đã được rồi, bạn sẽ cảm thấy thiếu thốn từ vựng. Nhưng theo phương pháp trên bạn sẽ tăng vốn từ nhanh thôi. Tồi bạn sẽ nói được những câu dài hơn và hoàn chỉnh hơn. Hãy đi từ dễ đến khó, chỉ sau 3 tháng bạn sẽ thấy mình nói được ngoại ngữ mới một cách ngon lành.

Chúc bạn thành công.

Lê Trọng Hiếu biên dịch
Nguồn: xitrum.net